793 lượt xem

HỌC SINH HÀ NỘI TỰU TRƯỜNG NGÀY 1/9

Học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông ở Hà Nội sẽ tựu trường ngày 1/9.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch năm học 2021 – 2022 đối với các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo đó, học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ tựu trường ngày 1/9. Ngày khai giảng là 5/9.

Học sinh các cấp sẽ kết thúc học kỳ I trước 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch học kỳ II trước 25/5/2022 và kết thúc năm học 2021 – 2022 trước ngày 31/5 theo khung chung của cả nước.

Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9; kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 

Năm học 2021- 2022, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc. 

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Theo quy định của Bộ, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần). Với giáo dục thường xuyên là 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). 

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Theo VTC News

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020