465 lượt xem

TỪ NGÀY 12/5, HỌC SINH HÀ NỘI BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10

Từ ngày 12/5, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 – 2022.

Đến thời điểm hiện tại, các mốc thời gian trong quy trình thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội vẫn giữ nguyên theo lịch đã công bố.

Theo đó, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bắt đầu tổ chức thu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” của học sinh từ ngày 12/5/2021. Học sinh học tại đâu thì đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại đó.

Sau khi rà soát, tổng hợp, ngày 14/5/2021, các đơn vị, trường học nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” về các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2021.

Theo Giáo dục Việt Nam

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020